Select Page

RAP – razširjen program

OPIS PONUJENIH DEJAVNOSTI 2020/21 OPISI prvi, drugi in tretji razred OPISI četrti in peti razred OPISI šesti, sedmi, osmi in deveti razred RAZŠIRJEN PROGRAM (RAP) Naša šola je bila izbrana kot ena izmed 19. šol, ki so od šolskega leta 2018/19 vključene v triletni...

Cena prehrane

Cena malice v tekočem šolskem letu: cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno, za prejemnika subvencije je malica brezplačna. Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače-Fram) so cene kosila naslednje: Kosila so količinsko in cenovno razporejena v tri kategorije:...

GDPR

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE Kontaktni podatki upravljalca: Naziv: Osnovna šola Rače Sedež: Grajski trg 1, 2327 Rače Zakoniti zastopnik: Rolando Lašič, ravnatelj Telefon: 02 609 71 11 e-mail: rolando@osrace.si Pooblaščena oseba za varstvo...

Inovativna pedagogika 1:1

Projekt je namenjen digitalnemu opismenjevanju učencev v osnovni šoli in poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropskega socialnega sklada. Koordinator v projektu na državnem nivoju je Zavod Antona Martina Slomška. Naša šola...

Zgodovina šolstva

Rače so v 19. stoletju spadale v šolski okoliš slivniške osnovne šole. V začetku šolskega leta 1869 se je za ustanovitev šole v Račah močno zavzemal raški trgovec in župan Franc Bothe. Enorazredna ljudska šola v Račah je bila slovesno odprta 16. junija 1873. Prvi...
Dostopnost