Select Page

Dokumenti šole

GDPR: Pravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih podatkov učenca Katalog informacij javnega značaja: Katalog IJZ OŠ Rače Pravilnik o načinu dostopa do IJZ Koronavirus: Načrt za...

Arhiv spletnih strani

TEKOČE ŠOLSKO LETO ŠOLSKO LETO 2000/2001ŠOLSKO LETO 2001/2002ŠOLSKO LETO 2002/2003ŠOLSKO LETO 2003/2004ŠOLSKO LETO 2004/2005ŠOLSKO LETO 2005/2006ŠOLSKO LETO 2006/2007ŠOLSKO LETO 2007/2008 (stara)ŠOLSKO LETO 2007/2008 (nova)ŠOLSKO LETO 2008/2009ŠOLSKO LETO...

Naši sponzorji/donatorji Lingen

Iskrena zahvala gre vsem našim sponzorjem in donatorjem! Albaugh TKI d.o.o.   Občina Rače-Fram Grajski trg 14 , 2327 Rače   Zavarovalnica Sava, d. d. Cankarjeva ulica 3 2000 Maribor MARJAN KOCBEK s.p. Podova 67c, Podova 2327 Rače   HIŠA DARIL d.o.o. Slovenja vas...

RAP – razširjen program

OPIS PONUJENIH DEJAVNOSTI 2020/21 OPISI prvi, drugi in tretji razred OPISI četrti in peti razred OPISI šesti, sedmi, osmi in deveti razred   RAZŠIRJEN PROGRAM (RAP) Naša šola je bila izbrana kot ena izmed 19. šol, ki so od šolskega leta 2018/19 vključene v...

Cena prehrane

Cena malice v tekočem šolskem letu: cena malice za učenca znaša 0,90 € dnevno, za prejemnika subvencije je malica brezplačna. Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače-Fram) so cene kosila naslednje: Kosila so količinsko in cenovno razporejena v štiri kategorije (od...
Dostopnost