Select Page

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja osnovne šole javno objavljajo katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog IJZ OŠ Rače 2019

Pravilnik o dostopu IJZ 2019

Zadnja sprememba: 4. 11. 2019

Dostopnost