Select Page

Otroci s posebnimi potrebami so raznolika populacija. Področje posebnih potreb je zajeto v Zakonih in Pravilnikih, ki natančneje določajo področje posebnih potreb. Z njimi so jasneje opredeljene in priznane posebne potrebe, zaradi česar naj bi bila zagotovljena dodatna individualna ali skupinska strokovna pomoč glede na obseg posebnih potreb, omogočeno naj bi bilo prilagajanje metod in strategij učenja, pripomočkov in gradiv ter preverjanje in ocenjevanje znanja.

Pojem otroci s posebnimi potrebami v skladu z zakonom zajema naslednje kategorije:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • slepi in slabovidni otroci,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci.

Na naslednjih povezavah si oglejte:

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v uporabi od 1. 9. 2013)

Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 9-letno OŠ

Dostopnost