Select Page

Šolska svetovalna služba izvaja splošne vsebine dela iz programskih smernic šolskega svetovalnega dela in nudi različne oblike pomoči učencem, staršem in učiteljem na pedagoškem, specialno pedagoškem  in socialno pedagoškem področju.

V šolski svetovalni službi lahko starši poiščete informacije, nasvete in pomoč v primerih karierne orientacije, regresiranju prehrane, razvojnih, čustvenih, vedenjskih, motivacijskih, učnih posebnosti in vsega ostalega kar vas zanima v zvezi s šolanjem vašega otroka.

Pri šolskih svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan med 8.00 in 14.00. 

Če gre za pomembnejšo zadevo, je najbolje, da se za razgovor prej dogovorite po telefonu 02/609-71-12. 

V šolskem letu 2021/2022 bomo z vami:

Severina Pfeifer, uni dipl. ped.

Šolska pedagoginja

Tina Ištvan,  prof. ped. in soc.

Tamara Gomaz, prof. ped. in soc.

Učiteljica za dodatno strokovno pomoč (DSP)

Učiteljica za dodatno strokovno pomoč (DSP)

Saša Kovačec, prof. spec. reh. ped.

 

Mobilna učiteljica za DSP

 

Dostopnost