Select Page

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo v naravi, in sicer za učence 7. in 8. razredov. Organizirana bo v okviru Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti.

  • 4. razred: 17. 10. 2022 – 19. 10. 2022 Jakac Trije kralji
  • 5. razred: maj 2023 – Debeli rtič
  • 7. razred: 11. 4. 2023 – 15. 4. 2023 v CŠOD Bohinj
  • 8. razred: 6. 2. 2023 – 10. 2. 2023 v CŠOD Ajda

Dejavnost v 7. in 8. razredu delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, preostali strošek plačajo starši sami.

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER DEJAVNOSTI NADSTANDARDNEGA PROGRAMA

Dostopnost