Select Page

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo v naravi, in sicer za učence 8. razredov. Organizirana bo v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori.

  • 8. Razred : 19. 04. 2022 – 22. 02. 2022 v CŠOD Kranjska Gora

Dejavnost delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, preostali strošek plačajo starši sami.

Dostopnost