Select Page

V šolskem letu 2015/16 bomo nadaljevali s projektom Jezikovna kopel.

Gre za preseganje meja običajnega pouka tujih jezikov v šoli. Jezik ni cilj pouka, ampak orodje oziroma medij za doseganje ciljev. Na naši šoli bomo na ta način učence »potopili« v svet nemščine. Učenci bodo nejezikovne vsebine, npr. matematiko, usvajali skozi nemški jezik. Učiteljica nemščine bo prihajala po eno uro tedensko k pouku in v nemščini vodila otroke k doseganju ciljev, ki so zastavljeni po učnem načrtu za 1., 2. oz. 3. razred. Število ur pouka se zaradi tega ne poveča oziroma ostane enako.
V projektu tesno sodelujemo učiteljica nemščine (Anita Strmšek) in učitelji prve triade (Brigita Voga, Karmen Jelčič, Aleš Požgan, Silvana Kokol, Kristina Milec, Petra Pipenbaher), kar je nujno potrebno za sprotno načrtovanje in evalviranje doseženih ciljev. Projekt izvajamo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Maribor, Oddelkom za germanistiko. Strokovno pomoč nam nudi dr. Saša Jazbec.

Koordinatorica projekta je Anita Strmšek.

Dostopnost