Select Page
Cena malice v tekočem šolskem letu:
  • cena malice za učenca znaša 0,90 € dnevno,
  • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.
Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače-Fram) so cene kosila v času ko poteka pouk naslednje:
Kosila so količinsko in cenovno razporejena v štiri kategorije (od 1. 10. 2021 dalje):
  • kosilo za 1. do 3. r.: 2,00 € (ekonomska cena 3,14 €)
  • kosilo za 4. do 5. r.: 2,10 € (ekonomska cena 3,24 €)
  • kosilo za 6. do 9. r.: 2,30 € (ekonomska cena 3,44 €)
  • kosilo za odrasle in zunanje odjemalce: 3,50 €
Dostopnost