Select Page
Cena malice v tekočem šolskem letu:
  • cena malice za učenca znaša 0,90 € dnevno,
  • za prejemnika subvencije je malica brezplačna.
Zaradi delnega sofinanciranja (Občina Rače-Fram) so cene kosila v času ko poteka pouk naslednje:
Kosila so količinsko in cenovno razporejena v pet kategorij (od 1. 10. 2022 dalje):
  • kosilo za 1. do 3. r.: 2,40 € (ekonomska cena 3,52 €),
  • kosilo za 4. do 5. r.: 2,50 € (ekonomska cena 3,62 €),
  • kosilo za 6. do 9. r.: 2,70 € (ekonomska cena 3,82 €),
  • kosilo za zaposlene: 3,82 €,
  • kosilo za zunanje odjemalce: 5,00 €.
Dostopnost