Select Page

Starši odjavijo posamezni obrok za odsotnega učenca po telefonu, preko elektronske pošte ali spletnega obrazca za odjavo prehrane.
Posamezni obrok so starši dolžni pravočasno odjaviti.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, oziroma v primeru bolezni otroka isti dan in sicer:

do 8.30 po telefonu 02/609-71-10,
do 8.30 preko elektronske pošte: odjava@osrace.si,
do 8.30 preko spletnega obrazca za odjavo prehrane.

Pri odjavljanju navedite:
ime in priimek otroka,
razred,
vrsto obroka, ki ga želite odjaviti (malica in/ali kosilo),
datum, do katerega želite uveljavljati odjavo,
kdo odjavlja.
Če starši oziroma skrbniki obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo POLNO CENO.

Dostopnost