Select Page

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.  

Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, ovrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Delo poteka usklajeno z letnim načrtom knjižnice. 
 

 

 

Dostopnost