Select Page

Individualno delo z uporabniki knjižnice je pedagoško delo in poteka vsak dan

od 7.30 do 14.30.

Obsega: 

  • individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva; 
  • pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog, priprav za pouk ipd.
Dostopnost