Select Page

Šolski sklad zbira sredstva za pomoč učencem in otrokom vrtca iz socialno šibkejših družin in obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli in vrtcu. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij posameznikov in podjetij ter organizacijo prireditev.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, njegov mandat traja dve leti. Sklad deluje po sprejetih pravilih. Njegova naloga je bdeti nad gospodarnim in odgovornim poslovanjem sklada, skrbeti za promocijo Sklada in aktivno pridobivati donatorska sredstva.

V Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače so za obdobje dveh let (do 13. 2. 2022) imenovani:

Marina Koren Dvoršak (predstavnica staršev, predsednica)
Maja Rožman (predstavnica staršev, namestnik predsednika)
Mateja Ficko (predstavnica staršev)
Magda Založnik Dokl (predstavnica staršev)
Žan Bedenik (predstavnik šole)
Julija Šošter (predstavnica šole)
Polona Šibila (predstavnica vrtca)

Kontakt:
Grajski trg 1, 2327 Rače (za Šolski sklad)
e-pošta: solskiskladosrace@gmail.com

Šolski sklad OŠ Rače predstavitev

Dostopnost