Select Page

ZAPISNIKI:
Zapisniki sej Sveta staršev

POSLOVNIK:

Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače

Poslovnik velja od 7. 6. 2022, dodana so določila za delo na daljavo in hibridno. Prej je veljal (Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače), ki je bil pripravljen po vzorčnem poslovniku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (http://www.zasss.si/), od 9. 6. 2017 do 6. 6. 2022. Pred 9. 6. 2017 je bil v veljavi Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače.

POVEZAVE:
Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki vrtca za šolsko leto 2022/23:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Tamara Kolar
KAPLJICE Anja Resnik
MEHURČKI Drita Hajrizi
OBLAČKI Jadranka Donaj
SONČKI Lucija Ivančič
SNEŽINKE Neja Cerar Babič
ZVEZDICE Lara Ljubič
MAVRICE Tilen Abraham
LUNICE Teja Vraničar
DEŽNIKI Nasja Škof
VETRNICE Janja Uranjek

Predstavniki oddelkov šole za šolsko leto 2022/23:

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Ana Lešnik Sitar 1B Natalija Bodner
2A Sandra Majcen 2B Urška Urbas
3A Anja Hribernik 3B Mateja Matko
3C Petra Petrič Tripić    
4A Kristina Planjšek 4B Anja Čelan
5A Tanja Bitić 5B Rok Babšek
6A Barbara Bradač 6B Anna Pihler
7A Aleksander Zidanšek 7B Borko Bošković
8A Tone Bračko 8B Barbara Kokot Popović
9A Iris Plečko 9B Borjana Kremžar Jovanovič

 

Dostopnost