Select Page

ZAPISNIKI:
Zapisniki sej Sveta staršev

POSLOVNIK:

Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače

Poslovnik velja od 7. 6. 2022, dodana so določila za delo na daljavo in hibridno. Prej je veljal (Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače), ki je bil pripravljen po vzorčnem poslovniku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (http://www.zasss.si/), od 9. 6. 2017 do 6. 6. 2022. Pred 9. 6. 2017 je bil v veljavi Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače.

POVEZAVE:
Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki vrtca za šolsko leto 2023/24:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Kolar Tamara
KAPLJICE Škof Nastja
MEHURČKI Jarc Mateja
OBLAČKI Cerar Babič Neja
SONČKI Ljubič Lara
SNEŽINKE Vraničar Teja
ZVEZDICE Kovačič Kristina
MAVRICE Sluga Barbara
LUNICE Prezelj Martina
DEŽNIKI Trantura Anja
VETRNICE Šubic Jaka

Predstavniki oddelkov šole za šolsko leto 2023/24:

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Vesna Medved 1B Anja Resnik
2A Petra Lah 2B Natalija Bodner
3A Sandra Majcen 3B Urška Urbas
4A Marko Gabrovec 4B Mateja Matko
4C Anja Hribernik    
5A Metka Mršnik 5B Anja Čelan
6A Tanja Bitić 6B Rok Babšek
7A Barbara Bradač 7B Denis Petek
8A Aleksander Zidanšek 8B Borko Bošković
9A Vesna Repenšek 9B Barbara Kokot Popović

 

Dostopnost