Select Page

ZAPISNIKI:
Zapisniki sej Sveta staršev

POVEZAVE:
Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol

Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače

Poslovnik, ki je bil pripravljen po vzorčnem poslovniku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (http://www.zasss.si/), velja od 9. 6. 2017. Do takrat je bil v veljavi Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki vrtca za šolsko leto 2021/22:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Anton Pernat
KAPLJICE Sandra Žiher
MEHURČKI Dominika Vindiš
OBLAČKI Mateja Hercog
SONČKI Nasja Škof
SNEŽINKE Senada Kupčič Memagić
ZVEZDICE Jadranka Donaj
MAVRICE Barbara Mihurko
LUNICE Neja Cerar Babič
DEŽNIKI Anja Resnik
VETRNICE Vesna Robar

Predstavniki oddelkov šole za šolsko leto 2021/22:

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Sandra Majcen 1B Dejan Muršec
2A Anton Pernat 2B Janez Štravs
3A Metka Mršnik 3B Anja Čelan
4A Barbara Rimele 4B Rok Babšek
5A Alenka Petrović 5B Monika Krajnc
6A Aleksander Zidanšek 6B Borko Bošković
7A Tone Bračko 7B Barbara Kokot Popović
8A Iris Plečko 8B Jure Hribar
9A Vesna Repenšek 9B Mateja Belca

Dostopnost