Select Page

ZAPISNIKI:
Zapisniki sej Sveta staršev

POVEZAVE:
Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol

Poslovnik Sveta staršev OŠ Rače

Poslovnik, ki je bil pripravljen po vzorčnem poslovniku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (http://www.zasss.si/), velja od 9. 6. 2017. Do takrat je bil v veljavi Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku. Je posvetovalni organ.

Predstavniki vrtca za šolsko leto 2020/21:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Sandra Majcen
KAPLJICE Metka Miško
MEHURČKI Ana Andonovski
OBLAČKI Jadranka Donaj
SONČKI Mateja Hercog
SNEŽINKE Kaja Jaušovec
ZVEZDICE Amadeja Hojnik
MAVRICE Senada Kupčič Memagić
LUNICE Gregor Kramberger
DEŽNIKI Aleš Burjan
VETRNICE Barbara Konjar

Predstavniki oddelkov šole za šolsko leto 2020/21:

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Mojca Mandl 1B Marjan Grlica
2A Metka Mršnik 2B Anja Čelan
3A Barbara Rimele 3B Jasmina Pal
4A Barbara Bradač 4B Borjana Kremžar Jovanović
5A Matejka Greifoner 5B Borko Bošković
6A Toni Bračko 6B Barbara Kokot Popović
7A Iris Plečko 7B Kristijan Gselman
8A Vesna Repenšek 8B Mateja Belca
9A Barbara Spačal 9B Aleksander Zidanšek

 

Dostopnost