Select Page

1. razred:
1. Živim zdravo – 3. 10. 2022 
2. Kmet za en dan – 5. 10. 2022  
3. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022 
 
2. razred:
1. Živim zdravo – 4. 10. 2022
2. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
3. Zaključna ekskurzija (ZOO Ljubljana) – 20. 6. 2023
 
3. razred:  
1. Živim zdravo – 3. 10. 2022
2. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
3. Zaključna ekskurzija (Velenje) – junij 2023
 
4. razred:
1. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
2. Ekologija in zbirni center odpadkov – maj 2023
3. Zaključna ekskurzija – junij 2023
 
5. razred:
1. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
2. Pomagam? Seveda.  
3. Potep po Prekmurju   

6. razred:
1. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
2. Dan Zemlje 22. april 2023 – 21. 4 2023
3. Zaključna ekskurzija – 22. 6. 2023

7. razred
1. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
2. Mikroskopiranje
3. Zaključna ekskurzija – 22. 6. 2023

8. razred:
1. Merjenje – oktober 2022
2. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
3. Zaključna ekskurzija – 22. 6. 2023

9. razred:
1. Tradicionalni slovenski zajtrk – 18. 11. 2022
2. Elektrika – april 2023
3. Zaključna ekskurzija – 22. 6. 2023

Dostopnost