Select Page

Knjižnična je urejena pregledno, razdeljena je na strokovno literaturo ter leposlovje za mladino, pionirje in cicibane. Svoj kotiček ima tudi tujejezično leposlovno gradivo. Poseben prostor je namenjen revijam, slovarjem in leksikonom.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižno gradivo je lahko izposojeno 21 dni, ta rok je mogoče tudi podaljšati.  
Neknjižno gradivo  se lahko izposodi za delo v čitalnici.
Čitalniško gradivo: leksikone, slovarje, priročnike, enciklopedije, atlase, serijske publikacije (časnike, časopise in revije) si lahko uporabniki izposodijo na dom le v petek. Gradivo vrnejo v ponedeljek, sicer je na voljo za izposojo v čitalnici. 

 

ODŠKODNINA ZA IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO GRADIVO
Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

 

KAKO SE V KNJIŽNICI OBNAŠAMO
Knjižnica je prostor, kjer lahko vsak prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja  na pouk in najde svoj mir. Zato se v knjižnici vedemo temu primerno.
Dostopnost