Select Page

V šoli smo se zelo razveselili novice, da je bil naš Erasmus+ projekt Naše kulture – naši zakladi (v originalu Our Cultures – Our Treasures) odobren. To smo želeli sporočiti čim širšemu krogu ljudi, vendar smo zaradi epidemioloških omejitev, ki jih moramo upoštevati pri delu v šoli, omejeni pri načinu sporočanja naše novice.

Učitelji Erasmus+ tima smo se na našem prvem sestanku odločili, da bomo projekt prestavili preostalim sodelavcem naše šole na konferenci, kar smo storili 26. 8. 2020. Starše smo z njim seznanili na roditeljskih sestankih, ki so potekali od 7. do 10. septembra.

Predstavitev je potekala tudi za učence naše šole. Vsakemu razredu smo predstavili projekt, sodelujoče šole in njihove države ter cilje, ki jih želimo doseči s tem projektom.

Dostopnost