Select Page

Pod okriljem Javne agencije SPIRIT bomo letos na naši šoli izvajali aktivnosti za krepitev podjetnosti med osnovnošolskimi otroki.

Cilji javnega poziva so:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Aktivnosti projekta bodo potekale strnjeno po več ur skupaj od sredine septembra 2023 do 15. 11. 2023, vodil pa jih bo zunanji izvajalec iz podjetja Rolan ter učiteljici Ksenija Pečnik in Katja Stopar, ki sta se usposabljali na seminarju pri predavatelju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in podjetniku dr. Blažu Zupanu. V projekt so bili povabljeni učenci od 4. do 9. razreda. Ob koncu projekta bomo izdelke učencev, ki bodo nastali kot rezultat njihove podjetnosti, predstavili na šoli ter jih predložili agenciji. Prvo srečanje bo 20. 9. 2023.

Naša srečanja potekajo ob sredah popoldne. Sodelujoči učenci so bili najprej seznanjeni s teorijo, ki je med drugim obsegala naslednje poudarke: bolj kot ideje same je pomembno, da jih uresničimo; dandanes je redko, da izumimo kaj novega, vsakodnevno pa težimo k temu, da obstoječe izdelke/storitve izboljšujemo;  morebitni začetni neuspehi naj nas ne ustavijo, pač naj naj služijo kot vaja in nabiranje izkušenj; ukvarjamo se lahko z inoviranjem na različnih področjih, pri čemer ni nujno imeti veliko denarja; pri svojem delu moramo zmeraj zasledovati cilj, da s svojimi izdelki/storitvami delamo korist oziroma izboljšujemo svet; vedno delamo v sodelovanju z uporabniki; svoje odločitve sprejemamo na osnovi tega, kar vemo, smo preverili, naredili raziskavo idr.

Po razmisleku, kaj bi bilo mogoče praktično izvesti, smo sprejeli zamisel o modelčkih za piškote. Učenci so v razredih od prvega do petega izvedli raziskavo, katere piškote v obliki divjih živali bi otroci najraje jedli. Po analizi rezultatov smo dobili nabor najpogosteje omenjenih divjih živali: lev, zajec, želva, riba, medved, kača, krokodil in delfin.

Najprej smo pomislil, da bi našli izvajalca, ki mi nam modelčke za piškote izdelal iz nerjaveče pločevine, vendar smo si zaradi previsokih stroškov premislili in se odločili za plastične modelčke. Domislili smo se, da bi jih lahko natisnili s 3D-tiskalnikom, saj je naš zunanji svetovalcev zaposlen v računalniškem podjetju in se spozna na 3D-tiskanje. Na strani SkyOutliner smo poiskali živali (njihove sence oziroma obrise), ki bi jih želeli izdelati v obliki modelčkov za piškote.

Zunanji sodelavec nam je pokazal, kako deluje 3D-tiskalnik, ki ga je šola nabavila za uresničitev naše zamisli in nadaljnjo uporabo. Bili smo navdušeni, saj smo natisnili prvi modelček, in sicer v obliki ribe. Eden od učencev je odnesel modelček domov, saj bi rad spekel piškote. Tako sedaj čakamo, da nas preseneti z okusnimi piškoti, hkrati pa bomo lahko ovrednotili učinkovitost modelčka in se morda odločili za izboljšave glede oblike in barve modelčka.

Dostopnost