Select Page

Zdrava šola

V šolskem letu 2018/2019 bo šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Rdeča nit projekta se iz prejšnjega šolskega  leta nadaljuje tudi v prihodnjem šolskem letu: Prehrana in gibanje. Zdrava šola skuša vplivati in spodbujati zdrav način življenja pri vseh, ki...

Mediacija

V šolskem letu 2018/2019 bo pomoč vrstnikom pri razreševanju medosebnih konfliktov nudilo 11 vrstniških mediatorjev. Srečevali se bomo na delavnicah in supervizijah, kjer bomo vadili tehnike in utrjevali svoje znanje iz mediacije ter se 29. 9. 2018 na Osnovni šoli...

Berimo skupaj

Gre za republiški projekt za spodbujanje branja, ki je namenjen učencem sedmih razredov. Učenci bodo na kulturnem dnevu v mesecu aprilu obiskali izbrano javno knjižnico na Ptuju. Projekt smo na šoli razširili z vključitvijo učencev prvega triletja; traja tri leta,...
Dostopnost