Select Page

Začetek akcije bo v soboto, dne 19. marca 2022 ob 8.00 uri.

Zbirno mesto za udeležence iz Rač je pri OŠ Rače.

LOKACIJE ZBIRNIH TOČK ODPADKOV:

  • POŽEG (PARKIRIŠČE PRI DOMU KRAJANOV),
  • RAČE (PARKIRIŠČE PINUS),
  • RAČE (ZBIRNI CENTER),
  • BREZULA (ŠPORTNI PARK),
  • PODOVA (PARKIRIŠČE PRED LOVSKIM DOMOM),
  • GORICA (PRED GD GORICA).

Na zbirnem mestu bodo posredovali  navodila ter udeležence razporedili v skupine. Nato boste po skupinah odšli na ustrezno lokacijo čiščenja.

Vrečke, rokavice  in ostala oprema

Vrečke in rokavice za čiščenje boste prejeli na zbirnih mestih. Za dobavo vrečk in rokavic ter odvoz zbranih odpadkov bo poskrbela Komunala Slovenska Bistrica.

Ker se lahko zgodi, da bo prišlo več udeležencev kot bo na voljo vrečk in rokavic, vas naprošamo, da imate s sabo tudi kakšno dodatno črno vrečko za smeti in rokavice.

Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (ki se lahko umaže ali raztrga) ter nepremočljive čevlje.

Malica
Za udeležence bo po koncu akcije zagotovljena malica v Lovskem domu Rače v Podovi.

Kaj če bo deževalo?

Zgolj v primeru močnejših padavin bo akcija prestavljena na 26. 3. 2022.

 Zbirali in odpeljali bomo samo odpadke z javnih površin, cest in jarkov.

!!! Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, industrijski nevarni odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva,… ne pobirajte in ne premeščajte!!!

S pobiranjem ali premeščanjem nevarnih odpadkov lahko škodujete sebi in okolju! Lokacijo in količino vseh nevarnih odpadkov bomo popisali in sporočili pristojnim inšpekcijskim službam.

Gradbenih odpadkov ne čistimo, saj jih komunalna podjetja ne bodo prevzela.
Zaključek akcije

Zaključek akcije bo predvidoma ob 12.00 uri, lahko pa tudi prej, če boste dogovorjeno območje očistili pred koncem akcije.

Varnost in splošni pogoji

Za čiščenje odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno ali kako drugače zavarovani!

Udeležba na akciji je na lastno odgovornost!

Za vse morebitne informacije v zvezi z izvedbo akcije kontaktirajte občinskega koordinatorja v času uradnih ur občine, na tel. št.: 02/609-60-17 (Samo RAJŠP) oz. pošljite e-mail na: samo.rajsp@race-fram.si.

Organizatorji čistilne akcije:

Občina Rače – Fram in Komunala Slovenska Bistrica

Dostopnost