Select Page

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 11. 1. 2022 do vključno 17. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 9. a in 9. b izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Rolando Lašič, ravnatelj

Dostopnost