Select Page

Spoštovani starši/skrbniki,

obveščamo vas, da je Vlada RS , v sredo 20. 1. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bo v kratkem objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v osnovnih šolah, razen za učence od 1. do vključno 3. razreda v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski regiji. V teh regijah bo od torka, 26. 1. 2021 vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda potekalo v prostorih šole. V ostalih regijah Republike Slovenije (Goriški, Jugovzhodni Sloveniji in Posavski regiji) bo vzgojno-izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda potekalo na daljavo. Pouk v glasbenih šolah bo še naprej potekal na daljavo.

V okviru modela C, ki po odloku tokrat velja izključno za učenke/učence od 1. do vključno 3. razreda v osnovnih šolah, ki spadajo v zgoraj omenjene regije, poteka pouk v šoli. Pouk se organizira v skupinah – oddelkih. Torej: »mehurček« je oddelek. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo znotraj iste skupine (oddelka) v istem prostoru. Skupine (oddelki) ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo. Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki se lahko izvajajo v okviru iste skupine (oddelka). Tudi individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč, ki jo lahko nudijo tudi mobilne učiteljice/učitelji se za učenke/učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v šoli ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov.

Ne glede na prepoved zbiranja ljudi, odlok določa tudi izjeme, ko je vstop v šolski prostor možen in sicer za: zaposlene v šolah in posameznike, ki na šoli opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov šole in za učence, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe. Odlok šoli daje pravno podlago tudi za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem izobraževanja (npr. vpis v osnovno šolo, ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, odložitev šolanja, izvedbo postopkov ugovora na oceno pri predmetih, ki so se izvajali po fleksibilnem predmetniku osnovne šole).

Učenci glasbene šole v šolski prostor lahko vstopijo v zvezi s pripravo oziroma izvedbo programa s korepetitorjem, povezanega z vpisom v program umetniške gimnazije ter za namen vadenja instrumenta, če z njim ne razpolagajo doma.

Rolando Lašič

Dostopnost